Usługi CNC

Wysoka jakość produktów i usług

Firma nasza udostępnia naszym klientom szeroki zakres usług CNC takich jak:

  • wiercenie
  • toczenie
  • frezowanie
  • obróbka płaszczyzn i kształtów

Posiadanie własnego zaplecza  magazynowego, wyposażonego w europejskie produkty najwyższej jakości oraz parku maszynowego, skraca czas wykonywanych detali do minimum